Productie 2007
Originele titel "Boeing - Boeing"
van Marc Camoletti
Regie : Bernard Boudry

Me vliegen d'rin !

Stacks Image 76

Als openingsproductie konden wij geen betere keuze maken dan " Boeing - Boeing".

Het hoofdpersonage Poltje (Erwin Ruyssen), een architect, slaagt erin een affaire te hebben met 3 van oorsprong Vlaamse meisjes. Ze zijn alle drie airhostessen, maar vliegen gelukkig voor verschillende maatschappijen. Netje (Gilla Boudry) vliegt voor Panam, Jacqueline (Emily Vandecasteele) voor Air France en Mietje (Anne-Marie Nachtergaele) voor Lufthansa. Poltje komt evenwel in de problemen wanneer door omstandigheden de vliegschema's van de meisjes veranderen. Gelukkig komt zijn vroegere buurman en vriend Fluppe (Philip Sergier) hem onverwachts een handje toesteken. Bertha (Rosewitha Pannekoucke), de huisvrouw ziet het allemaal met lede ogen aan, maar kiest uiteindelijk de kant van haar baas. Dit alles gebeurt in een stad waar gemeenteraadsverkiezingen nog niet zo heel lang achter de rug zijn en de federale verkiezingen voor de deur staan.