Privacy Verklaring

Als Iepers Comedy Theater zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


 • Via Mail : info@ieperscomedytheater.be
 • Via bPost: Iepers Comedy Theater p/a Zonnebeekseweg Ieper.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Iepers Comedy Theater verzamelt gegevens om efficiënt te kunnen werken en iedereen die geïnteresseerd is in de werking ervan de beste ervaring met de vereniging te kunnen bieden. Uw persoonsgegevens worden door Iepers Comedy Theater verwerkt ten behoeve van de 1 volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de leden van Iepers Comedy Theater:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, korte berichten en uitnodigingen voor repetities/andere activiteiten/optredens via e-mail, SMS of berichtendiensten (bv. WhatsApp of Facebook Messenger)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid
 • Het sturen van verjaardagswensen
 • Het aansluiten bij Open Doek
 • Het afsluiten van een verzekering bij KBC Verzekeringen via Open Doek
 • Het tonen van foto's en videomateriaal op de website of Facebook die verband houden met het doel van Iepers Comedy Theater
 • Foto’s delen met leden die verband houden met het doel van Ieper Comedy Theater

Voor de niet leden:

 • Het behandelen van een reservering. (gerechtvaardigd belang)
 • Het afhandelen van de betaling van toegangskaarten
 • Het eventueel opbellen of e-mailen indien dit nodig is ivm een reservatie of wijziging in de programmering.
 • Het versturen van nieuwsbrieven. (toestemming betrokkene)
 • Het versturen van aankondigingen.
 • Het afleveren van toegangskaarten aan huis
 • Online promotie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN:
Uw gegevens kunnen door alle bestuursleden en medewerkers van Iepers Comedy Theater verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken.

BEWAARTERMIJN
Iepers Comedy Theater streeft ernaar om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Foto’s, bewegende beelden en drukwerk van of voor activiteiten van Iepers Comedy Theater vormen hierop een uitzondering, omdat deze als archief in principe voor ‘eeuwig’ bewaard worden.

MAATREGELEN
Iepers Comedy Theater doet er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Daarbij worden passende technische en organisatorische maatregelen gebruikt op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving. Alle personen die namens Iepers Comedy Theater van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

UW RECHTEN
Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat van uw persoonsgegevens wordt gemaakt . Aanvraag kan via de hoger vernoemde contactgegevens.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten van Iepers Comedy Theater niet (langer) leverbaar kunnen zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Aanvraag kan via de hoger vernoemde contactgegevens.
Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Iepers Comedy Theater verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.
Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en van Iepers Comedy Theater. Iepers Comedy Theater behoudt het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wijzigingen aan deze verklaring openbaar worden gemaakt, wordt de datum veranderd van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, wordt dit op de homepage vermeld. Niettegenstaande raden wij u aan om deze privacyverklaring periodiek door te lezen.

01 januari 2018Als Iepers Comedy Theater zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


 • Via Mail : info@ieperscomedytheater.be
 • Via bPost: Iepers Comedy Theater p/a Zonnebeekseweg Ieper.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Iepers Comedy Theater verzamelt gegevens om efficiënt te kunnen werken en iedereen die geïnteresseerd is in de werking ervan de beste ervaring met de vereniging te kunnen bieden. Uw persoonsgegevens worden door Iepers Comedy Theater verwerkt ten behoeve van de 1 volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de leden van Iepers Comedy Theater:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, korte berichten en uitnodigingen voor repetities/andere activiteiten/optredens via e-mail, SMS of berichtendiensten (bv. WhatsApp of Facebook Messenger)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid
 • Het sturen van verjaardagswensen
 • Het aansluiten bij Open Doek
 • Het afsluiten van een verzekering bij KBC Verzekeringen via Open Doek
 • Het tonen van foto's en videomateriaal op de website of Facebook die verband houden met het doel van Iepers Comedy Theater
 • Foto’s delen met leden die verband houden met het doel van Ieper Comedy Theater

Voor de niet leden:

 • Het behandelen van een reservering. (gerechtvaardigd belang)
 • Het afhandelen van de betaling van toegangskaarten
 • Het eventueel opbellen of e-mailen indien dit nodig is ivm een reservatie of wijziging in de programmering.
 • Het versturen van nieuwsbrieven. (toestemming betrokkene)
 • Het versturen van aankondigingen.
 • Het afleveren van toegangskaarten aan huis
 • Online promotie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN:
Uw gegevens kunnen door alle bestuursleden en medewerkers van Iepers Comedy Theater verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken.

BEWAARTERMIJN
Iepers Comedy Theater streeft ernaar om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Foto’s, bewegende beelden en drukwerk van of voor activiteiten van Iepers Comedy Theater vormen hierop een uitzondering, omdat deze als archief in principe voor ‘eeuwig’ bewaard worden.

MAATREGELEN
Iepers Comedy Theater doet er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Daarbij worden passende technische en organisatorische maatregelen gebruikt op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving. Alle personen die namens Iepers Comedy Theater van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

UW RECHTEN
Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat van uw persoonsgegevens wordt gemaakt . Aanvraag kan via de hoger vernoemde contactgegevens.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten van Iepers Comedy Theater niet (langer) leverbaar kunnen zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Aanvraag kan via de hoger vernoemde contactgegevens.
Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Iepers Comedy Theater verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.
Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en van Iepers Comedy Theater. Iepers Comedy Theater behoudt het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wijzigingen aan deze verklaring openbaar worden gemaakt, wordt de datum veranderd van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, wordt dit op de homepage vermeld. Niettegenstaande raden wij u aan om deze privacyverklaring periodiek door te lezen.

01 januari 2018